Тест по история за 9 клас 1 раздел

28.04.2018
Автор: Кирилка

Предлагается учащимся после изучения всех разделов темы. На крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад- част 2.

Советская наука в е гг. В началото на ХХ в. Антихитлеристката коалиция пречупва оста. Европа през първата половина на XIX век.

Начало на Великото преселение на народите. Европа по пътя към Първата световна война.

Раждането на една нова държава. Кралство Англия - част 2. Априлското въстание г. Векът на национализма XIX. Кралство Англия - част 2.

E-mail или потребителско име

Съединените щати в годините до г. Рим — вечният град - част 1. Гражданската война в САЩ. Нови фронтове и край на Първата световна война за България.

Страны Европы в е гг.

Версайско-Вашингтонска система след Първата световна война. Версайско-Вашингтонска система след Първата световна война. Раждането на християнството - част 1. Краят на Второто българско царство - втора част. Международни конфликти до началото на те години. Краят на Второто българско царство - втора част.

България в обединяваща се Европа. Борба за църковнонационална автономия. Нови фронтове и край на Първата световна война за България. Авторитарни режими на Балканите.

Българското общество през военните години-част 2. Тест, созданный для учащихся 9-го класса. Изграждане на Княжество България. Изграждане на Княжество България. Българското общество през военните години-част 2.

България - г. Шести раздел Балканите и България във Века на национализма. Създаване на ОН и Вашингтонска конференция. Сталин начело на СССР. Империите в Древния Изток - част 1.

  • Какво представлява Версайската система?
  • Успех на революцията и налагане на нов ред.
  • Първи раздел Първа световна война.
  • Разбиването на Версайския ред.

Кралство Англия - част 2. Колонизацията на Африка - първа част. Образованието в Египет и Месопотамия - част 1. Българинът на прага на XXв. Гражданска война в Испания и авторитарен режим на ген.

Образованието в Египет и Месопотамия - част 1. Кралство Англия - част 2.

Нестабилност и избухване на Октомврийската революция. В началото на ХХ в. Философско и научно наследство - част 1.

Светът през втората половина на XX век. Външна политика на Мусолини. Външна политика на Мусолини.

 Също така разберете...