Тестове по математика за 2 клас с умножение и деление

16.06.2018
Автор: Мадлена

Писане ,четене и сравняване Преговор Събиране и изваждане на числата до Задачи по математика с естествени числа. Симетрала и ъглополовяща в триъгълник.

Задачи за подготовка за национално външно оценяване в 7-ми клас. Задачи за 2 клас Четене ,писане и сравняване на числата до Изходно ниво за първи клас. Задачи за 2 клас Таблично умножение и деление с 6. Задачи за подготовка за външно оценяване. Задачи решими със сравнения.

Задачи от делимост на числата.

Задачи за подготовка за национално външно оценяване в 7-ми клас. Тестови задачи с десетични дроби. Задачи за подготовка за национално външно оценяване в 7-ми клас. Задачи за подготовка за национално външно оценяване в 7-ми клас. Тестови задачи с десетични дроби.

E-mail или потребителско име

Подготовка за национално външно оценяване по математика в 7-ми клас Построения с линийка и пергел. Текстови задачи Умножение и деление с 4. Приложение при задачи от делимост,дължини и лица. Тестове по математика за 6 -ти клас. Задачи за състезания и олимпиади.

Задачи от лице на трапец за 56 и 7 клас. Съдружително свойство на умножението. Тестове по раздели от учебното съдържание Обикновени дроби. Основно свойство на дробите. Основно свойство на дробите.

Текстови задачи Тест по математика за 3 клас. Тестове по раздели от учебното съдържание Обикновени дроби. Правоъгълници, на които едната страна е в пъти в повече от другата. В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта.

Симетрала и ъглополовяща в триъгълник и четириъгълник. Умножение и деление на обикновени дроби. Умножение и деление на обикновени дроби. Приложение на формулите за съкратено умножение. Симетрала и ъглополовяща в триъгълник и четириъгълник.

Задачи за 5 и 6 клас Упражнения за входно ниво за 6 и 7 клас. Задачи за падготовка за външно оценяване. Задачи за състезания нови задачи за 3-ти клас. Изравняване на величини Логически задачи".

Задачи за подготовка за външно оценяване Тест за 7 клас: Задачи за 6 и 7 клас. Алгебра Уроци Подкрепа за сайта Делимост на сбор? Алгебра Уроци Подкрепа за сайта Делимост на сбор. Алгебра Уроци Подкрепа за сайта Делимост на сбор. Алгебра Уроци Подкрепа за сайта Делимост на сбор.

Правилни и неправилни дроби. Правоъгълници, на които едната страна е в пъти в повече от другата. Входно и изходно ниво. Лице на повърхнина и обем на правилна пирамида.

Задачи по математика с естествени числа. Събиране и изваждане на обикновени дроби. Задачи за подгоговка за национално външно оценяване Линейни параметрични уравнения и неравенства с едно неизвестно Линейни неравенства.

 Също така разберете...