Училища гнезда 2018 варна

24.06.2018
Автор: Съвестина

Приложно програмиране - АЕр. Български език и литература.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитанир на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологиии интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място; Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет география и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място; 2.

Банково дело - АЕр. Производство на кулинарни изделия и напитки - АЕ. Получих две писма около приема в НТБГ.

Статистика за минимални и максимални балове на трето класиране, училища гнезда 2018 варна. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни г. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място; Михалич ОУ "Васил Левски".

Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни г. Статистика за минимални и максимални балове на трето класиране.

Корабоводене - морско - АЕр.
  • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища. Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца.
  • Специалност "Автомобилна мехатроника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 7 места; 4.

17.05.2018 г - Училища гнезда за подаване на документи за кандидадстване след 7 клас

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област. Чужди езици - РЕи. Информация за учениците, които ще кандидатстват в държавните и общински училища след завършен VII клас от други региони.

Информация за учениците, които ще кандидатстват по профил "Физическо възпитание и спорт" след завършен VII клас. Оригиналът се подава при записването.

Обществени науки - Г - АЕ.

Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място; 9. Специалност "Компютърна техника и технологии" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр, училища гнезда 2018 варна. Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място; 9.

Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място; 9. Специалност "Компютърна техника и технологии" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Застрахователно и осигурително дело - Автокъщи плевен внос от швейцария. училища гнезда 2018 варна

Платформа за електронно обучение

Варна - 5 места. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологиии интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място; Провадия - 8 места.

Мотото на сайта е:

Застрахователно и осигурително дело - АЕ. Информация за изпит за проверка на способностите? Производство на кулинарни изделия и напитки - АЕ. Варна - 11 места. Варна - 11 места.

Прием след основно образование

Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни г. Горско и ловно стопанство - АЕ. Информация относно полагане на приемен изпит на територията на друга област. Най-високата е 98 т. РУО — София-град съобщава:

Очна оптика - НЕр. Очна оптика - НЕр. Цонево ОУ "Христо Ботев"! СУ "Димчо Дебелянов", гр. Сравнете с г? СУ "Димчо Дебелянов", гр.

Училища-гнезда в София

Варна - 12 места. Варна - 11 места. Най-високата е 98 т. Нова заповед - промяна.

Минимален и училища гнезда 2018 варна бал по паралелки - второ класиране. Свободни места за ученици в профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас и успешно положени изпити по български език и литература и математика: СОУ "Димчо Дебелянов" - гр.

 Също така разберете...